Oferta

Usługi w zakresie księgowości osób fizycznych i prawnych:

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji rocznych,
 • sporządzanie zestawień dla potrzeb GUS i banków

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym i rozliczeń z ZUS:

 • sporządzanie listy płac i kartotek wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów o pracę, umów-zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczanie składek ZUS,
 • prowadzenie akt pracowniczych.

Doradztwo podatkowe

 • audyt podatkowy,
 • aktywne uczestnictwo w kontroli podatkowej,
 • sporządzanie pism i odwołań w sprawach podatkowych,
 • reprezentacja przed organami skarbowymi, ZUS oraz sądem administracyjnym.

Pomoc dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Osoby fizyczne, rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć na bezpłatne wsparcie z naszej strony przed rozpoczęciem działalności, także na preferencje po rozpoczęciu działalności. Bezpłatnie wspieramy przyszłych przedsiębiorców w zakresie wyboru sposobu opodatkowania, sporządzenia biznesplanu, planowania wydatków.

Oprogramowanie i techniki informatyczne.

W księgowości stosujemy najnowsze wydania programów:

 • System ERP OPTIMA firmy COMARCH
 • System SYMFONIA firmy SAGE
 • Program MOJE BIURO firmy BRIT

Powszechnie stosujemy komunikację internetową szczególnie przydatną w zakresie odbioru zestawień i rejestrów sporządzanych przez klienta.