O firmie

Świadczenie usług doradztwa podatkowego rozpoczęto w 1995 roku, aby w ciągu kilkunastu lat po przekształceniach i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji osiągnąć dzisiejszą formę i strukturę.Do 30 kwietnia 2004 roku przedsiębiorstwo działało jako własność osoby fizycznej, a od 1 maja 2004 roku działamy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tradycją firmy jest to, że w jej nazwie zawsze widnieje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej i jednocześnie posiadającej właściwe uprawnienia i kwalifikacje.

Aktualnie spółka prowadzi działalność usługową w Zamościu i Krakowie, obsługując osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oraz osoby prawne.

Do dyspozycji naszych klientów stawiamy wykwalifikowaną kadrę, bogatą w wiedzę i doświadczenie, oraz ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje.

Uprawnienia:

Prezes Zarządu Spółki Marek Segit

– został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 05621 w dniu 11 maja 1998 roku ;

– posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie ze świadectwem kwalifikacyjnym numer 34167/02 wydanym 22 sierpnia 2002 roku;

Spółka Doradztwa Podatkowego Marek Segit Sp. z o.o.

– została wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego w dniu 14 grudnia 2004 roku.