Cennik

Cena za usługi negocjowana jest każdorazowo indywidualnie z klientem na podstawie wewnętrznego cennika. Jej wysokość uzależniona jest od skali działalności, ilości zatrudnionych, oraz złożoności procedur firmy klienta.

1. Usługi księgowe ceny minimalne brutto:

Przedstawiamy niżej minimalne ceny brutto w poszczególnych grupach:
– ryczałt od 200 zł
– ryczałt + VAT od 250 zł
– książka przychodów od 250 zł
– książka przychodów + VAT od 300 zł
– Spółka Cywilna KPR +VAT , od 350 zł
– pełna księgowość od 650 zł
2. Kadry i płace – ceny podstawowe netto:

– sporządzanie list płac – etat i umowy cywilno-prawne ze składkami ZUS 25 zł od osoby
– sporządzanie list płac do wynagrodzeń od umów cywilno prawnych bez składek ZUS 15 zł od osoby
– listy płac z prowadzeniem akt osobowych 35 zł od osobyOstateczna cena usługi za miesiąc uzależniona jest także od fluktuacji pracowników, ilości zwolnień chorobowych itp.

3. Doradztwo podatkowe

Codzienne doradztwo podatkowe zawarte jest w zryczałtowanej opłacie, jaką firma płaci co miesiąc. Usługi dodatkowe – standardowe ujęte są w szczegółowym cenniku, natomiast zlecenia niestandardowe i nieobjęte cennikiem realizowane są po uprzednim uzgodnieniu ceny za usługę.

4. Promocje i opusty

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający indywidualnie działalność gospodarcza, oprócz wsparcia przed rozpoczęciem obsługiwany jest gratisowo przez pierwszy miesiąc.
Ponadto premiujemy polecenie nowego klienta stosownym rabatem dla polecającego.