Cennik:

Cena za usługi negocjowana jest każdorazowo indywidualnie z klientem, na podstawie szczegółowego cennika. Jej wysokość uzależniona jest od skali działalności firmy i zakresu usług.

1. Usługi księgowe do 50 zapisów w ewidencji:
Przedstawiamy niżej orientacyjne ceny brutto
w poszczególnych grupach:

-ryczałt od 150 zł
-ryczałt + VAT od 200 zł
-książka przychodów od 200 zł
-książka przychodów + VAT od 250 zł
-książka przychodów +VAT ,SC od 300 zł
-pełna księgowość od 615 zł
2. Kadry i płace:
Wysokość opłat uzależniona jest od ilości ubezpieczonych poza właścicielem, oraz fluktuacji. Wybrane przykładowe
ceny netto w tej kategorii podajemy poniżej:

-lista płac, umowa cywilno-prawna z obliczeniem składek ZUS za 1 osobę 25 zł
-umowy cywilno prawne bez obliczania składek ZUS za 1 osobę 15 zł
-sporządzenie standardowej umowy o pracę za szt. 20 zł
-świadectwo pracy przy okresie pracy do 2 lat za szt. 20 zł
-dokumenty zgłoszeniowe do ZUS za szt. 10 zł