Witam na stronach firmy

Marek Segit spółka z o. o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy KRS

pod numerem 0000209733.

Wysokość kapitału zakładowego 5000 zł

NIP 9222671774

Regon 951209666